apvelti

apvelti
1 apvélti, àpvelia, apvė́lė tr. Š, Rtr 1. šiaušiant, trinant padaryti kiek tvirtesnį, storesnį: Tris sienas milo išaudėm ir apvė́lėm Lp. Apvė́liau pirštines 1.taršant, trinant, lipdant beveik pagaminti ką (iš vilnų), kiek pavelti: Vienoj dienoj apvė́lau sausai, kitoj aplyginau [veltinius] Žl. 2. daryti, kad apliptų, apkibtų, aplipdyti kuo: Drabužius pūkais apvélti 1. Apvéls tave su plaukais, gink tą katiną Krš. | Nešluostyk, tie puodai taukuoti, tik tą lupatą àpvelia Jnšk. Jau čia kas prosyta – prosas apvéltas Pv. Man tai degtienė netikdavo su bulbom – apìvelia koše Vdn. Šitas liežuvėlis apveltas limpamomis seilėmis J.Jabl. Dažai pridžiūsta prie [šepečio] kotelio, jį apvelia . Lupenas sukapoju, miltais àpveliu, tai kad lesa vištos! Bgt. Tuos obuolius apmaišai apmaišai, jau àpveli cukrum, pastovi, ir verdi Plv. Aš mat da kaip ir druska apvė́liau apvė́liau, kad nepelytų Dkk. Tus lašiniukus biškį i druska àpvela àpvela Akm. Reikia kept žuvis anas jau apvéltas Kr. | refl. Š, Rtr, 1: Pūkais apsivė́lus suknelė Klt. Nevat nusigando, kai pamatė mane išlendantį visą plunksnom apsivėlusį Sln. Kriaukš (perlūžo) pusiau ta kestė – nu ta ten apsivélsi tais šiaudais Lnk. Su šlapiu škurliu [dulkes] šluostysi, apsivéls Krš. A neplaunys, ka grindys tokios apsivė́lusios? Rdn. Netura grindės žiubėjimo – apsivė́lusios Krš. Mes nepaabliuojam tų lentų, neema abliai, kaip pakulos apsìvela tos lentos Als. | Apsivė́lė rankos, nebsučiupinėju agrastų Krš. Riebinos lėkštės, apsivė́lusios Krš. Viskas apsivėlę, tiek puodai, tiek bliūdai BsPIV14(Brt). Atvedė jį visą apsivėlusį jovalu BsPIV6(Mšk). Kai apsìvelia visai rankos – dešra išminkyta Bsg. Rankos apsivė́lė tešla Brš. Ale bet jau po lytaus, kad i šlapi jau, apsivė́lusios [bulbės] Akm. Guotės apsivė́lusios žeme yr Trk. Plūgelis apsivė́lė purvu, burokus išvartė [vagojant] Ssk. Apsivel̃s jūsų kojos purvynu, neklampokit Kt. Ratai baigia apsivélt, tuoj nebesisuks Pmp. Batai klimpsta į arimą, apsivelia žemėm, pasidaro sunkūs, vos bepavelkami V.Bub. ^ Teip yra apsivėlusi kaip pereklė višta su perais plunksnoms Klp. Šaukštas apsivė́lęs kap avies koja Rod.apvynioti: Kad buvo apvéltas [kūlimo įrenginys], reikėjo taisyti Klp. | refl.: Apsivė́lė kūleklė [šiaudais] ir nebkula Šts. 3. apglamžyti, aptrinti: Apvélti drabužį 1. 4. refl. Š, Al, Zr, Ds būti, pasidaryti netvarkingam, nešvariam, apsileisti: Visos žinom, kaip ana apsivė́lusi Krš. Apsivė́lęs, apsibuvęs senis, tegul aną balai! Krš. Apsivė́lus purvais senė ir gyvena Sug. Buvo tokia mergina apsivė́lus Šmn. Par tingumą ir žmogus apsìvelia Trgn. Iš mažuities nelaužė darban, tai dabar ir apsvė́lus kai meška Užp. Nieks nebarė, nedraudė, teip apsivė́lė, atrodės, kad teip i reikia Ssk. | Apsivė́liau (aptingau) ir guliu Adm. ^ Vaikštai kaip autas apsvė́lęs Ut.apsiprasti: Apsvė́lau, dabar jau baika, kad ir ką sako, aš savo dirbu, ir tiek Ktk. 5. prk. šiek tiek išlavinti, pamokyti: Pasidaro darželius, ale tik katros kur biskį apvéltos Krok. | refl.: Jy jau biskį apsivė́lus Krok. Kai žmogus apsivė́lęs šiek tiek, tai gal daugiau ką papasakos PnmR. 6. apkulti: Supeizos i dar apvéls šonus [už gautą blogą pažymį] Krš.
◊ akìs apvélti Pn, Kb apgauti: Lietuviai da ir neturi gero laikraščio… Ot tiktai yra vienas kitas akims apvelti I.Šein.
káulą apvélti truputį papenėti: Tik kaulą apvėlė ir paskerdė [paršą] – nenupenėjo Krok.
ךùnio skūrà apsivélti aptingti, apsileisti: Apsivėlėt šunio skūra Lp.
tìnginiu apsivélti aptingti: Aš dabar jau tìnginiu apsvė́liau Ml.
\ velti; apvelti; atvelti; davelti; įvelti; papaįsivelti; išvelti; nuvelti; pavelti; parvelti; pervelti; pravelti; privelti; razvelti; suvelti; užvelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apvelti — apvélti vksm. Apvėliau pir̃štines …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvelti — 1 nuvelti, nùvelia, nuvėlė 1. refl. susitaršyti, susišiaušti: Jug į velnius atrodo: apžėlę, apaugę, sprandai nusivėlę kaip šunų pauodegiai – baimė baimė! (apie jaunuolių išvaizdą) Plt. 2. tr. veliant padaryti tvirtesnį, storesnį: Milai [būdavo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apakuotinėti — tr. apvelti, apteršti su akuotais: Tu čia iš jaujo parejęs apakuotinėsi visus pašalius Grg. | refl. tr.: Pelus benešdamas, apsiakuotinėjau kepurę Grg. akuotinėti; apakuotinėti; nusiakuotinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgleimoti — tr. apvelti, apteršti: Kokia ten mėsa – apčiupinėta, apgleimota Mlt. gleimoti; apgleimoti; išgleimoti; sugleimoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgulėti — apgulėti, àpguli (apgùli), ėjo 1. tr. nakvojant padaryti nepatogumų, išlaidų: Nenoriu apgulėti tų žmonių Šts. 2. refl. apsinakvoti: Aš apsigulėjau, t. y. palikau ant nakvynės J. Namo eidamas, niekur neapsigulėk LB184. Apsigulėjom Vėliavoj B. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipakuloti — tr. apvelti pakulomis: Bešluostydama lėkštę apipakulojo Kt. | refl.: Tavo drapanos apsipakuloję Kt. Prie linų dirbo, tai kad apsipakulojo, net baisu pažiūrėt! Ps. pakuloti; apipakuloti; įpakuloti; išpakuloti; nupakuloti; susipakuloti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplaukinėti — 2 apiplaukinėti tr. apvelti plaukais, apiplaukuoti: Šuo gulėdamas apiplaukinėja kaldrą J. plaukinėti; apiplaukinėti; nuplaukinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplaukuoti — 1 apiplaukuoti tr. apvelti plaukais: Tu mano kepurę apiplaukavaĩ Vb. | refl.: Nesiglausk prie gyvulio, kur šerias – visas apsiplaukuosi! Jž. | Susdãrai tu plaukus, nei[k] apsplaukãvus (išsidraikiusiais plaukais, susivėlusi) Švnč. plaukuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplunksnuoti — 1. refl. L77 apaugti plunksnomis: Lizde buvo dar neapsiplunksnavę, pusiau pliki jaunikliai T.Ivan. Jau apsiplunksnavęs ir lizdą pametęs, vis dar reikalauja, kad globėjai jį penėtų Blv. Dvi sniego baltumo gulbės veda šešis pilkus, dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apjaukti — 1 apjaũkti, ia (àpjaukia), àpjaukė tr. apvelti, užuiti: Jie tą savo vaiką àpjaukė, ir tiek Ps. | refl.: Et, jo gyvenimas – visas apsijaũkęs, pats savęs nesuranda! Jž. jaukti; apjaukti; įjaukti; išjaukti; prijaukti; sujaukti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”